รู้จักกับหนังสือรับรองเงินเดือน และวิธีออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้ตัวเองง่ายๆ

หนังสือรับรองเงินเดือนสำคัญยังไง ใช้ทำอะไรได้บ้าง รายละเอียดที่ต้องมีในแบบหนังสือรับรองเงินเดือน 2565

วันนี้เรามาดูกันว่าคำว่า “หนังสือรับรองเงินเดือน” นั้น มีความสำคัญอย่างไร และแบบหนังสือรับรองเงินเดือนมีรายละเอียดอะไรที่ขาดไม่ได้เลย มาดูกันเลย 

หนังสือรับรองเงินเดือนสำคัญยังไง ใช้ทำอะไรได้บ้าง

หนังสือรับรองเงินเดือนมีความสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ที่เป็นพนักงานประจำทั้งรัฐและเอกชน เพราะถือเป็นเอกสารสำคัญที่สามารถยื่นขอหนังสือรับรองเงินเดือนกับทางบริษัทเพื่อออกใบรับรองเงินเดือนให้ลูกจ้างได้ สามารถนำไปใช้งานได้ตามแต่สิทธิที่ต้องการโดยชอบธรรมทางกฎหมาย ทั้งนี้ ลูกจ้างไม่สามารถออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้ตัวเองได้ทุกกรณีเพราะถือเป็นความผิดตามกฎหมาย และการออกแบบฟอร์มรับรองเงินเดือนจะไม่สมบูรณ์ด้วยเช่นกัน เนื่องจากจะต้องมีรายละเอียดสำคัญของทางบริษัทเพื่อรับรอง

หนังสือรับรองเงินเดือนรายละเอียดที่ต้องมีในแบบหนังสือรับรองเงินเดือน

หากมีการดาวน์โหลดหนังสือรับรองเงินเดือนจะสังเกตได้ว่ารายละเอียดจะเน้นไปที่เรื่องของตำแหน่งและรายละเอียดงานของผู้ที่ยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองเงินเดือน ซึ่งจะมีเนื้อหารวมแล้วไม่เกิน 1 หน้าเท่านั้น เพราะจบอกถึงรายละเอียดสำคัญ ๆ ที่อยู่ในแบบหนังสือรับรองเงินเดือน ดังนี้

 • ส่วนหัว มีรายละเอียดวันที่ออกเอกสาร ลงชื่อบริษัทหน่วยงาน ที่อยู่บริษัท โทรศัพท์ติดต่อ
 • ส่วนกลางเป็นรายละเอียดของการออกใบรับรองเงินเดือนให้ลูกจ้าง
  • มีชื่อ-นามสกุล 
  • ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  • วันที่เริ่มทำงาน และวันที่สิ้นสุดการทำงาน (หรือระบุว่าจนถึงปัจจุบันหากยังปฏิบัติงานอยู่)
  • การขอหนังสือรับรองเงินเดือน จะต้องมีการระบุฐานเงินเดือนของลูกจ้างแบบไม่หัก หรือไม่จำเป็นต้องมีในส่วนของสวัสดิการอื่น ๆ เพิ่มเติม 
 • ส่วนท้ายแบบขอหนังสือรับรองเงินเดือนจะเป็นการลงนามรายเซ็นของผู้ที่มีอำนาจในบริษัทหน่วยงาน และจะต้องมีตราประทับบริษัทในหนังสือการขอหนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)

กฎหมายเรื่องการการปลอม หนังสือรับรองเงินเดือน 

การจะสามารถออกใบรับรองเงินเดือนให้ลูกจ้างได้จะต้องดำเนินการผ่านทางบริษัท โดยลงนามจากผู้ที่ทำอำนาจในหน่วยงานนั้นเท่านั้น ลูกจ้างไม่สามารถทำหนังสือรับรองเงินเดือนและรับรองตัวเองได้ อีกทั้งข้อมูลในแบบหนังสือรับรองเงินเดือนจะต้องเป็นความจริงทั้งหมด ไม่สามารถกำหนดหรือสมมติเขียนขึ้นมาเองได้ ทั้งนี้ หากใครมีการออกเอกสารออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้ตัวเองถือได้ว่าเป็นความผิดอย่างยิ่ง เพราะเข้าจ่ายปลอมแปลงเอกสาร หากเป็นในกลุ่มงานราชการจะมีความผิดมากขึ้น คือ ผิดวินัยราชการถือได้ว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง ตามมาตรา 85 (4) ด้วยเช่นกัน 

สำหรับกรณีที่เป็นบริษัทเล็ก ๆ สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองเงินเดือนและให้ผู้ที่มีอำนาจในบริษัทลงนามรับรองหนังสือรับรองเงินเดือนได้เช่นกัน เพราะบางบริษัทอาจจะไม่มีตราประทับหรือเป็นหน่วยงานธุรกิจขนาดกลาง เป็นต้น