วิธีดูเครดิตบูโร และข้อมูลสำคัญสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยกับเอกสารเครดิตบูโรปี 2565

วิธีดูเครดิตบูโร ขอเอกสารเครดิตบูโรแล้วอ่านข้อมูลสำคัญอย่างไร 2565

ขอเอกสารเครดิตบูโรแต่ดูไม่เป็น วันนี้เรามสอนวิธีดูเครดิตบูโร ห้ามพลาด

วิธีดูเครดิตบูโร ขอเอกสารเครดิตบูโรแล้วอ่านข้อมูลสำคัญอย่างไร

วิธีดูเครดิตบูโรและการขอเอกสารเครดิตบูโรเพื่อตรวจสอบมีความสำคัญมาก เพราะเราจะต้องมีความเข้าใจข้อมูลสำคัญและสามารถเตรียมตัวเพื่อให้รู้ได้ว่าข้อมูลของเราอยู่ในสถานะไหน พิจารณาแนวโน้มในการยื่นกู้ต่อจะผ่านหรือไม่ ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องรู้ของตัวคุณเอง 

วิธีดูเครดิตบูโรในส่วนของสถานะทางบัญชี

วิธีดูเครดิตบูโรจะมีข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเป็นเรื่องที่คุณจะต้องดูวิธีอ่านเครดิตบูโรในส่วนนี้ เพราะสำคัญที่สุดก็ว่าได้ วิธีการเช็คเครดิตบูโรโดยจะต้องสังเกตในช่องหัวกระดาษจะมีคำถาม สถานะบัญชี จะแสดงข้อมูล ดังนี้

  • 10 – ปกติ เป็นการแสดงข้อมูลสำคัญว่า ตรวจเครดิตบูโรแล้วไม่พบหนี้คงค้าง เป็นคนที่ไม่เคยค้างชำระหนี้ แสดงเลข 0 ทั้งหมด
  • 10 – ปกติ ของคนที่เคยค้างชำระ แต่ได้ทำการชำระแล้วในปัจจุบันจนหมด จะพบเช็คข้อมูลเครดิตบูโรว่าในอดีตมีเลข 1,2 บ้าง แต่ปัจจุบันไม่พบความผิดปกติ ส่งหนี้ตามงวด
  • 11- ปิดบัญชี จะพบ F ขึ้นมาหลายตัว แต่มี 0 ขึ้นมาบรรทัดบนสุด และมีข้อมูลตรงหัวกระดาษของ เอกสารเครดิตบูโรว่า ไม่มีข้อมูล หลายความว่า เคยค้างหนี้จำนวนมากในอดีต และโปะปิดหนี้ครั้งเดียวจนหมดและปิดบัญชีได้เรียบร้อย 
  • 12- พักชำระหนี้ ตามนโยบายรัฐ ตรวจเครดิตบูโรจะเป็นเลข 0 เนื่องมาจากได้พักชำระหนี้จากโยบายรัฐ
  • 20- หนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน จะพบ F ทั้งหมด แสดงว่าเคยมีกีค้างหนี้ในอดีตและศูนย์ตรวจเครดิตบูโรแสดงว่ามีการค้างชำระมานานและไม่ได้รับการชำระจนกระทั่งปัจจุบัน

วิธีดูเครดิตบูโรกับสิ่งที่ต้องรู้

การเช็คเครดิตบูโรปัจจุบันจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเช็คข้อมูลเครดิตบูโร โดยที่หากเป็นฉบับเต็มจะมีค่าบริการถูกสุดคือการ เสียค่าใช้จ่าย 100 บาทเมื่อยื่นเรื่องตรวจเครดิตบูโร โดยการขอเอกสารเครดิตบูโรกับทางสำนักงานเครดิตบูโรแห่งชาติเท่านั้น แต่จะต้องเดินทางไปยื่นเรื่องด้วยตนเอง หากมีการใช้บริการจากสถาบันการเงิน เช่นธนาคารต่าง ๆ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมที่แพงกว่าศูนย์ตรวจเครดิตบูโร โดยจะมีรายจ่ายอยู่ที่ 150 บาท ซึ่งหากไม่ต้องการรับแบบฉบับเต็มก็สามารถยื่นเรื่องการเช็คเครดิตบูโร โดยการใช้วิธีดูเครดิตบูโรแบบฉบับย่อฟรีที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ โดยจะได้รับแบบย่อ เพียงแค่ใช้บัตรประชาชนเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ควรแชร์หรือให้ข้อมูลดังกล่าวกับใคร และวิธีอ่านเครดิตบูโรมีประโยชน์ในการใช้เพื่อเอกสารด้านการเงินก็ได้ด้วยเช่นกัน