ลงทะเบียนช้อปดีมีคืนเงื่อนไขมีอะไรบ้าง? พร้อมวิธีลดหย่อนภาษีวันนี้

ช้อปดีมีคืนเงื่อนไขมีอะไรบ้าง ช้อปดีมีคืนซื้ออะไรได้บ้าง 2565

วันนี้เรามาดูข้อมูลอัพเดทในเรื่องของโครงการช้อปดีมีคืนกันว่า ในส่วนของช้อปดีมีคืนเงื่อนไขว่าจะสามารถใช้ซื้อสินค้ากลุ่มไหนได้บ้างจึงจะได้รับลดหย่อยภาษี และส่วนไหนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการช้อปดีมีคืน นอกจากนี้ เรามาดูกันว่ารายได้ต่อปีต่ำกว่าเท่าไรจะไม่ได้รับการลดหย่อนภาษี และวงเงินที่จะได้รับสูงสุดจะต้องมีรายได้เท่าไร 

ช้อปดีมีคืนเงื่อนไขการลดหย่อยภาษีสูงสุด

การลดหย่อยภาษีของช้อปดีมีคืนเงื่อนไขจะมีรายละเอียดโครงการ สำหรับเรื่องการลดหย่อยภาษีช้อปดีมีคืน 2565 โดยได้กำหนดไว้ ดังนี้

  • หากมีรายได้ต่ำปีกว่าละ 150,000 บาทจะไม่ได้รับสิทธิใช้โครงการช้อปดีมีคืน โดยผู้ที่ลงทะเบียนช้อปดีมีคืนจะไม่ได้อะไร และจะมีเปอร์เซ็นในการคืนเงินช้อปดีมีคืนลงทะเบียน โดยจะสามารถได้รับสูงสุด 35% คือ 10,500 บาท โดยผู้ที่จะได้รับช้อปดีมีคืนคือผู้ที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้น จึงจะสามารถได้เงินส่วนตรงนี้ได้นั้นเอง 

ซื้ออะไรไม่เข้าร่วมช้อปดีมีคืนเงื่อนไข 

สำหรับช้อปดีมีคืนเงื่อนไขที่ถือได้ว่าเข้าข่ายในเรื่องของโครงการช้อปดีมีคืน หมายความสามารถนำไปใช้ลดหย่อยภาษีได้ จะต้องเป็นสินค้าที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น ไม่สามารถใช้ช้อปดีมีคืนคือ การซื้อสินค้าในทุกชิ้นที่ต้องการได้ทั้งหมด โดยสินค้าช้อปดีมีคืน 2565 ที่ได้กำหนดมี ดังนี้

  • ลงทะเบียนช้อปดีมีคืนซื้อสินค้าและบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยจะต้องสามารถออกใบเสร็จได้ด้วยเช่นกัน
  • ช้อปดีมีคืนลงทะเบียนซื้อสินค้าในกลุ่มรูปแบบของหนังสือแบบ Ebook
  • กลุ่มสินค้าพวก OTOP โดยจะต้องเป็นร้านที่ได้ทำการลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้วเท่านั้น 

ช้อปดีมีคืนเงื่อนไขช้อปดีมีคืนซื้ออะไรได้บ้าง

สำหรับกลุ่มสินค้าที่สามารถนำไปใช้ช้อปดีมีคืน 2565 จะต้องสังเกตุให้ดี เพราะช้อปดีมีคืนเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ไม่ได้สามารถใช้ในการคืนภาษีได้ในทุกสินค้า ผู้ลงทะเบียนช้อปดีมีคืนจะต้องเลือกซื้อซื้อสินค้าเพื่อขอลดหย่อยภาษี ยกเว้นสินค้าเหล่านี้ ได้แก่ 

  • กลุ่มสินค้าประเภทของแอลกอฮอร์ เช่น สุรา เบียร์ ไวน์ 
  • กลุ่มบุหรี่ รายละเอียดโครงการได้แก่ ยาสูบ บุหรี่
  • กลุ่มรถยนต์ ได้แก่ ค่ารถยนต์ มอเตอร์ไซด์ ค่าเรือ
  • ยกเว้นช้อปดีมีคืน 2565 เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยว เช่น ค่าไกด์, ค่าที่พักโรงแรม 
  • ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ไม่สามารถใช้กับโครงการช้อปดีมีคืน
  • ค่านิตยสารที่มีการสั่งซื้อทางออนไลน์จะไม่เข้าร่วมลดหย่อยภาษี