Bank: ธนาคารกรุงศรี

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  สมัครกู้เงิน

  สมัครกู้ยืมเงินด่วนแบบบัตรเครดิต สินเชื่อเงินสดหรือเงินกู้นอกระบบกับหลายบริษัทแล้วจะได้รับผลดีกว่า

  สินเชื่อธนาคารกรุงศรีพร้อมวงเงิน 2 ล้านบาท

  ใครที่ต้องการขอสินเชื่อธนาคารกรุงศรี(Krungsri Bank)ซึ่งจะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ การสมัครสินเชื่อกรุงศรีจะช่วยตอบสนองทุกความสุขในการขอสินเชื่อกรุงศรีและเมื่อคุณต้องการใช้เงินสดก็สามารถขอสินเชื่อกรุงศรีเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณได้ในทุกโอกาสพิเศษที่กำลังจะมา ธนาคารกรุงศรีที่เตรียมพร้อมกับทุกสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้เป็นอย่างดีโดยจะมีสินเชื่อกรุงศรีที่ให้วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาทหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ส่วนสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อกรุงศรีประเภทหมุนเวียนส่วนบุคคลสมัครง่าย สินเชื่อธนาคารกรุงศรีอนุมัติเร็วพร้อมกับคุณได้รับวงเงินสูงและมีระยะผ่อนชำระที่ผ่อนสบายเริ่มต้น 12 จนถึง 60 เดือน อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี ส่วนคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอายุ 20-59 ปี สำหรับสินเชื่อกรุงศรีจะต้องเป็นพนักงานที่รับเงินเดือนประจำต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป ส่วนเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระจะต้องมีรายรับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ย 200,000 บาทขึ้นไปเปิดกิจการนับตั้งแต่วันที่ได้ทำการจดทะเบียนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจึงสามารถสมัครสินเชื่อกรุงศรีจากธนาคารกรุงศรี

  โปรโมชั่นสำหรับสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรี

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้มีสินเชื่อมากมายไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรี(Krungsri Bank)ที่กู้ง่ายไม่ต้องใช้บุคคลในการค้ำประกันซึ่งดอกเบี้ยจะเป็นแบบลดต้นลดดอกทำให้ลูกค้าสนใจสมัครสินเชื่อกรุงศรีกันมากขึ้นโดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ใน 3 เดือนแรกสำหรับพนักงานที่มีเงินเดือนเข้า-ออกผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ส่วนลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยากำหนดไว้คือพนักวานประจำที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป มีอายุงานมากกว่า 5 ปี จะได้รับวงเงินอนุมัติสินเชื่อธนาคารกรุงศรีตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 10.99% นานสูงสุด 12 เดือนแรกและลูกค้าที่เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีเปิดกิจการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนมากกว่า 10 ปีขึ้นไปซึ่งจะได้รับวงเงินอนุมัติสินเชื่อธนาคารกรุงศรีตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไปจะได้รับดอกเบี้ย 12.99% นานสูงสุด 12 เดือนแรก เมื่อคุณสมัครสินเชื่อกรุงศรีค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อธนาคารกรุงศรีและค่าอากรแสตมป์ฟรี

  เงินฉุกเฉินพร้อมใช้ธนาคารกรุงศรีกับสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

  ลูกค้าที่สนใจขอสินเชื่อธนาคารกรุงศรี(Krungsri Bank)สามารถสมัครสินเชื่อกรุงศรีผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งสามารถกรอกแบบฟอร์มการติดต่อได้เลยหรือจะสมัครสินเชื่อกรุงศรีออนไลน์ ส่วนใครที่ต้องการทราบรายละเอียดสามารถติดต่อธนาคารกรุงศรีโทร 1572 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำคุณอยู่ตลอดเวลา ส่วนที่อยู่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสำนักใหญ่จะอยู่ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120